FAQ

Poniżej staramy się odpowiedzieć na Wasze pytania i wątpliwości. Jeśli nie znajdziecie potrzebnych Wam informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem w Polsce.

Funkcja i działanie

(slider, Jak działa rewitalizacja wody GRANDERA®?) Rewitalizacja wody GRANDERA® to proces przenoszenia informacji z wody na wodę. Urządzenie do rewitalizacji wody GRANDERA® składa się z komór wypełnionych tak zwaną „wodą informacyjną” tj. wodą o wyższym porządku i stabilności. W trakcie przepływu przez urządzenie cechy pozytywne „wody informacyjnej” zostają przeniesione na tradycyjną wodę z kranu wodociągowego bez kontaktu z „wodą informacyjną”. Efekt GRANDERA® {Slider,  Jakie zmiany zachodzą w zrewitalizowanej wodzie GRANDERA®?} Czynnikiem decydującym cechach wody jest jej struktura wewnętrzna. Zmiany struktury prowadzą do zmian cech wody. Nadzwyczajność rewitalizacji wody GRANDERA polega na tym, że wpływa ona w sposób celowy i trwały na wewnętrzną strukturę wody poprzez jej strukturalną stabilizację i zmianę jej cech fizycznych i mikrobiologicznych.  {Slider, Jakie skutki ma zmiana struktury w zrewitalizowanej wodzie GRANDERA®?} Odzyskany porządek i stabilność struktury wewnętrznej wody oraz związana z tym zmiana cech fizycznych i mikrobiologicznych prowadzą łącznie do poprawy cech jakościowych wody zrewitalizowanej metodą GRANDERA®. Cechy fizyczne: Wysoka siła roztwórcza wody, umożliwiająca oszczędne zużycie środków piorących i czyszczących. Wysoka siła nośna i zdolność transportowa substancji nierozpuszczalnych w wodzie, jako podstawa zmienionej zdolności wody do tworzenia osadów i korodowania, która obniża skłonność do powstawania osadów i rdzy. Zmiana środowiska mikrobiologicznego w wodzie jako przyczyna zmiany cech mikrobiologicznych. Cechy mikrobiologiczne: Wysoka siła samooczyszczania, nadająca wodzie zdolność do samooczyszczania przy pomocy mikrobiologii. Wysoka siła oporu, dająca wodzie odporność na nowe obciążenia. Długi okres trwałości wody będący skutkiem wysokiej odporności. Zmniejszony potencjał tworzenia się zarodków i ich odtwarzania, jako skutek zmienionych cech mikrobiologicznych. {Slider, Na jakie czynniki w wodzie rewitalizacja wody GRANDERA® nie ma wpływu?}  Zastosowanie rewitalizacji wody GRANDERA® nie powoduje żadnych zmian poniższych cech. stopnia twardości i składników chemicznych wody dezynfekcji (nawet jeżeli potencjał odtwarzania i powstawania zarodków w rewitalizowanej wodzie GRANDERA zostanie w sposób udokumentowany zmniejszony, nie jest to środek dezynfekujący!!) {Slider, jak długo utrzymuje się efekt?} Działanie nie jest ograniczone w czasie. Doświadczenia w tym zakresie maja już 30 lat. Wiele urządzeń pracuje już od ponad 20 lat, w ciągu których ich działanie jest w pełni widoczne. Rewitalizacja wody {Slider, W jaki sposób mogę sam sprawdzić działanie (w domu)?} Większość ludzi zauważa bardzo szybko różnicę między wodą pitną zrewitalizowaną a niezrewitalizowaną. Wyraziste są różnice po przeprowadzeniu próby porównawczej z napojami o intensywnych smakach. {Slider, Jakie jest działanie dot. wapnia?} Wapń pozostaje w wodzie. Wysoka siła nośna i zdolność transportowa zrewitalizowanej wody kranowej powoduje jednak obniżenie skłonności do tworzenia się osadów. Ewentualne pozostałości wapnia można łatwo usunąć. {Slider,  Jakie jest działanie dot. korozji (rdzy)?} W zrewitalizowanej wodzie kranowej zostaje zmniejszona ew. ustabilizowana skłonność do korozji, a tym samym też tworzenia się rdzy w instalacjach rurowych, łącznie ze wszystkimi instalacjami sanitarnymi. {Slider,  Czy metale ciężkie, pozostałości leków mogą zostać wyeliminowane przez GRANDERA®, ew. w jaki sposób GRANDERA® działa na te substancje?} Substancje materialne mogą być usunięte tylko w poprzez filtrowanie przez gęste filtry (np. przez filtry osmotyczne lub filtry z węglem aktywnym. Aczkolwiek rewitalizacja nawet po efektywnym przefiltrowaniu (ultrafiltracji) jest bardzo sensowna, aby również na poziomie informacyjnym ew. strukturalnym wody stworzyć ponownie optymalne warunki. Ponieważ wszystkie tzw. materiały śladowe pozostawiają w strukturze wody, również po ich materialnym usunięciu, zatem na poziomie subtelnego materiału „odcisk”, który dzięki zrewitalizowaniu wody GRANDERA® ponownie  zostaje uporządkowany i doprowadzony do stabilnej struktury wody. Warunkiem tego jest usunięcie składników materiałowych i ich poziom poniżej oficjalnych wartości granicznych. {Slider, Na czym polega różnica między rewitalizacją wody GRANDERA®  a innymi metodami obróbki wody (witalizacja, energetyzacja, magnetyzacja)?} Jest kilka możliwości przemiany wody. Oddziaływanie na wodę magnesami, elektromagnetyzmem, kryształami… może mieć wpływ na smak, wygląd lub cechy wody dotyczące wapnia i korozji. Osobliwość rewitalizacji wody tkwi w jej faktycznie szerokim wachlarzu oddziaływania. Oprócz powyższych cech fizycznych, są to przede wszystkim cechy mikrobiologiczne (siła samooczyszczania, wysoka odporność, długa trwałość, obniżone powstawanie i odtwarzania zarodków …), które powstają na skutek zmiany zachowania mikroorganizmów w wodzie rewitalizowanej GRANDERA®. Był to też powód, dla którego Johann GRANDERA nazwał swój proces „rewitalizacją wody”, kiedy stale stwierdzał po oględzinach pod mikroskopem, że po dodaniu jednej kropli wody rewitalizowanej „zwykła” woda zaczynała się regenerować. Johann GRANDERA: „ Dosłownie do wody powróciło życie”. { Silder, Czy zrewitalizowana woda jest „prawoskrętna”?} W języku ludowym określenie „prawoskrętna woda” jest często i chętne porównywane do „dobrej, pełnej energii wody”. W tej kwestii można by na pytanie odpowiedzieć „tak”. Jednakże pojęcie to nie zawiera znaczenia fizycznego. Mówiąc „prawo- lub lewoskrętny” chodzi raczej albo o kierunek skrętu tzw. wody aktywnej lub lewitującej na skutek zawirowania lub ruch obrotowy wody w wyniku efektu Coriolisa (odchylenie spowodowane obrotem ziemi – na półkuli północnej prawoskrętnie, na półkuli południowej lewoskrętnie). Pojęć tych używa się również w odniesieniu do aktywności optycznej kwasu mlecznego, gdzie kwas mlekowy D- (-) określany jest też jako kwas mlekowy lewoskrętny a kwas mlekowy L- (+) jako kwas prawoskrętny. Nie ma jednakże żadnych wskazówek na to, że cechy wody można określić na podstawie ruchu obrotowego – bez względu na to, czy w prawą, czy w lewo. Nie można tez powiązać z tym cechy wody zrewitalizowanej według metody GRANDERA®. {Sliders}

Użycie i zakup

{Slider,  Gdzie i w jaki sposób montuje się urządzenie GRANDERA®?} Urządzenie do rewitalizacji wody GRANDERA® jest instalowane na głównym dopływie wody. W tym celu oferujemy modele pasujące do wszystkich powszechnie znanych miejsc instalacji (doprowadzenie do domu, do mieszkania, montaż pod blatem…).  Instalacja jest najczęściej łatwa i wykonywana przez specjalistyczna firmę przy pomocy części dostępnych w handlu. {Slider, Kto może instalować urządzenia GRANDERA®?} Urządzenie do rewitalizacji wody GRANDERA® są instalowane przez fachowców. Instalacja następuje zgodnie z dołączoną instrukcją montażu, jest z reguły bezproblemowa i wykonywana przy wykorzystaniu sprzętu dostępnego w handlu. {Slider,  Jakiego urządzenie potrzebuję?} Przy wyborze odpowiedniego urządzenia należy uwzględnić wymiary rur i zużycie w godzinach szczytu, czynnik obciążający wodę oraz miejsce instalacji. Wymiary rur nie mogą być w żadnym wypadku zaniżone. Konsultanci firmy GRANDERA® wspierają Państwa w doborze urządzenia o odpowiednim rozmiarze. Urządzenia do rewitalizacji wody {Slider, Z jakiego materiału zbudowane są urządzenia i jaka jest ich trwałość?} Urządzenia do rewitalizacji wody GRANDERA® to austriackie wysokojakościowe produkty, o mocnej konstrukcji, wykonane ze stali nierdzewnej. Gwarantują tym samym długą wytrzymałość i wieloletnie użytkowanie. Informacja dodatkowa {Slider, Czy urządzenia należy konserwować?} Urządzenie do rewitalizacji wody GRANDERA® pracują bez prądu elektrycznego i dodatków, nie wymagają serwisu i konserwacji. {Slider, Czy urządzenie GRANDERA® można montować w kombinacji z innymi urządzeniami do  oczyszczania wody?} Jeżeli konieczny lub zalecany jest montaż urządzenia do konwencjonalnego uzdatniania wody (np. wymiennik jonów, urządzenie wyjaławiające UV, urządzenia osmotyczne, magnetyczne…), GRANDERA® może wprawdzie wspierać te urządzenia, ale nie zastąpi ich. Zasadniczo urządzenie GRANDERA® jest instalowane za takimi urządzeniami. To samo dotyczy urządzeń filtrujących. {Slider, Gdzie można nabyć urządzenie GRANDERA®?} Dla nas ważne jest, aby doradztwo i opieka klienta przebiegała w sposób optymalny. Dlatego też zdecydowaliśmy się na dystrybucję w formie doradztwa i oględzin na miejscu. Wyspecjalizowani konsultanci GRANDERA® służą na miejscu radą i informują o możliwościach zastosowania rewitalizacji wody GRANDERA® oraz płynących z tego korzyściach. Informacje udzielane są niewiążąco i bezpłatnie.  {Slider, Ile kosztuje urządzenie GRANDERA®} Bardzo często wymagania są różne a co za tym idzie i ceny. Jest to też powodem, dlaczego tak dużą wagę przykładamy do oględzin i doradztwa na miejscu u klienta. Cena podstawowego wyposażenia do wody pitnej w domu jednorodzinnym kształtuje się, w zależności od uwarunkowania i wymagań, między 1.500,- € a 1800,- € (plus VAT). Inwestycje w rewitalizowanie wody jest zakupem jednorazowym, ponieważ jej działanie nie jest ograniczone w czasie a dalsze stosowanie nie wiąże się z żadnymi dalszymi kosztami i konserwacją, serwisem lub kosztami energii elektrycznej. {Sliders}

Doświadczenia

{Slider  Na czym opiera się szereg pozytywnych doświadczeń z rewitalizacją wody GRANDERA®?} Już od ponad 20 lat daje się zauważyć pozytywne efekty rewitalizacji wody w wielu obszarach zastosowań (prywatnym, przemyśle, rzemiośle, pływalniach, hotelarstwie, gastronomii, piekarnictwie itd.) Setki tysięcy zadowolonych użytkowników na całym świecie korzystają codziennie z efektów rewitalizowanej wody. Różnorodne studia dokumentują w imponujące efekty. Organizacja ekologiczna B.A.U.M. (Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management = Federalna Grupa Robocza ds. Ekologicznego Zarządzania) po przeprowadzeniu wnikliwych badań wokół zastosowania rewitalizacji GRANDERA® w przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach spożywczych doszła w raporcie końcowym do następującego wniosku: „Na podstawie przedstawionych wyników badań B.A.U.M. rekomenduje stosowanie metody rewitalizacji wody GRANDERA®”. {Slider  Na czym polega wartość i korzyść dla PRYWATNEGO UŻYTKOWNIKA?} Głównym obszarem zastosowania metody rewitalizacji wody GRANDERA® jest woda pitna. Ludzie, którzy przykładają szczególną wagę do wysokiej jakości wody pitnej, cenią sobie przede wszystkim subtelny smak wody rewitalizowanej oraz to, że w trakcie kąpieli i pod prysznicem woda jest przyjemna dla skóry. Miłośnicy ogrodu bardzo szybko znajdują radość w metodzie GRANDERA®, ponieważ rośliny reagują w szczególny sposób na wodę rewitalizowaną. Montaż urządzenia GRANDERA w instalacji grzewczej może w ciągu kilku miesięcy spowodować oczyszczenie wody zabrudzonej i uzyskanie neutralnego zapachu, a skłonność do tworzenia rdzy i złogów zostaje wyraźnie obniżona. Na pływalniach osoby kąpiące się odczuwają zmianę w ten sposób, że zrewitalizowana woda w basenie odbierana jest jako szczególnie miękka a po takiej kąpieli czują się świeżo i zrelaksowanie. Dzięki wysokiej sile rozpuszczania wody rewitalizowanej można oszczędniej gospodarować  środkami do mycia i czyszczenia. Skłonność do powstawania złogów wapiennych i rdzy zostaje obniżona. Obok podstawowych doświadczeń w różnorodnych obszarach zastosowania wrażenie robi przede wszystkim szereg osobistych obserwacji i przeżyć użytkowników GRANDERA. {slider Na czym polega korzyść dla RZEMIOSŁA?} Nigdzie obszar zastosowania rewitalizacji wody GRANDERA® nie jest tak  różnorodny, jak w hotelarstwie i gastronomii. Obok wody pitnej, wody w prysznicu i kąpieli, pływalni, wody grzewczej itp. szczególnie kuchnia należy do wyjątkowego obszaru zastosowania, gdzie ważne jest, aby potrawy przygotowane z użyciem wody rewitalizowanej uzyskiwały wybitny smak. Goście coraz bardziej cenią też rewitalizowaną wodę pitną pobieraną bezpośrednio z wodociągu. Wielu producentów żywności odkryło skok jakościowy, uzyskiwany dodatkowo dzięki rewitalizacji wody GRANDERA®. Szeroki wachlarz oferentów sięga od producentów serów, masarni, owoców i warzyw poprzez młyny aż do piekarni, którym marzy się delikatny smak i długotrwała świeżość ich rewitalizowanych produktów. Browarnicy i producenci napojów wychwalają przede wszystkim lepszy zbyt swoich napojów. Celem rewitalizacji wody GRANDERA® przy zastosowaniu w rolnictwie są zdrowsze zwierzęta i lepsza podaż substancji odżywczych dla roślin dzięki optymalnej gnojowicy. Pozytywne działanie rewitalizowanej wody na rośliny wykorzystywane jest przez wielu ogrodników. Fryzjerzy stwierdzają, że włosy stają się delikatniejsze, szampony lepiej się pienią a ręce są bardziej chronione. Ponadto zastosowanie w rzemiośle dotyczy też innych dziedzin, w których woda ma istotną funkcję. {Slider  Co powoduje, że GRANDERA® jest tak atrakcyjny dla PRZEMYSŁU?} W przemyśle liczą się wyłącznie fakty wyniki pomiarów. Metoda rewitalizacji GRANDERA® stosowana jest dziś przede wszystkim w przemyśle przetwórczym tworzyw sztucznych i metalu,  gdzie w procesach produkcyjnym woda odgrywa istotną rolę. Przede wszystkim są to obwody chłodzące, które wielu zakładom przysparzają problemy. Chłodzenie maszyn jest dla nich decydującym czynnikiem produkcyjnym. Zamulenie wody chłodzącej w wyniku zbyt wysokiego udziału bakterii prowadzą do przestojów lub przerw w produkcji, co przy każdej produkcji seryjnej oznacza duże straty. Do tego dochodzą nieznośne zapachy spowodowane gniciem. Dzięki rewitalizacji wody GRANDERA licznych zakładach, w których jest wykorzystywana, stwierdzono zawsze podobne wyniki, potwierdzone protokołami pomiarów: wyraźna poprawa kondycji wody chłodzącej (aż do jakości wody pitnej), redukcja zapachu przez poprawę stanu bakteriologicznego, zmniejszenie powstawania rdzy poprzez obniżenie zawartości żelaza w wodzie, redukcja przestojów produkcyjnych i wyraźne obniżenie kosztów przez oszczędności środków chemicznych itd. Większości zakładom  chodzi, oprócz korzyści technicznych i ekonomicznych, osiąganych dzięki  GRANDERAOWI® , przede wszystkim też o trwałość  w wyniku mniejszego obciążenia surowca, jakim jest woda. Wiele pozytywnych wyników spowodowało, że międzynarodowe renomowane przedsiębiorstwa przyznają się oficjalnie do swoich sukcesów z GRANDERAEM®. >> Clip GRANDERA w przemyśle Sukcesy w zastosowania metody rewitalizacji GRANDERA®w przemyśle znalazły potwierdzenie w ramach studiów empirycznych opisanych w pracy dyplomowej na Uniwersytecie w Graz w roku 2007. Ponadto zbadano zakłady produkcyjne w Austrii, Niemczech i Szwajcarii, które stosują metodę GRANDERA®. {Sider  Jak długo istnieje już GRANDERA® ?} Międzynarodowe sukcesy metody rewitalizacji wody GRANDERA® umożliwiły stworzenie   sieci dystrybucji na całym świecie. Po upływie ponad 20 lat obecności na rynku GRANDERA® jest reprezentowany na wszystkich pięciu kontynentach. {/sliders

Grander i nauka

{Slider,  W którym miejscu znajdują się dziś badania naukowe?} Badania naukowe znajdują się w fazie przełomu. Od początków 90-tych lat renomowani badacze naukowi na całym świecie zajmują się nadzwyczajnymi cechami wody w jej nowych aspektach.  Również Dział Badawczy firmy GRANDERA® jest w kontakcie z badaczami wody z całego świata i usiłuje dzielić się z nimi nowymi osiągnięciami. Faktem jest jednakże, że aby dokładnie opisać wodę nadal brakuje niezbędnej wiedzy podstawowej i związanego z tym badania podstaw. GRANDERA® nie jest w stanie dostarczyć tych brakujących informacji, ale za to może udokumentować efekty w praktyce, co firma już od dawna robi we własnym laboratorium. {Slider, Co powoduje, że woda jest taką zagadką?} W zasadzie woda generuje wciąż nowe pytania. Im intensywniejsze są badania, tym bardziej wydaje się być zagadkowa i tajemnicza. Formuła chemiczna H20 jest niewystarczająca, aby chociaż w przybliżeniu wyjaśnić istotę i oddziałanie wody. Cytat z Philippa Balla, wieloletniego wydawcy uznanego czasopisma naukowego „Science” z roku 2008: „ Przykro to powiedzieć, ale materia, która w dwóch trzecich pokrywa naszą planetę, jest wciąż jeszcze zagadką. Mało tego, im bardziej się jej przyglądamy, tym bardziej piętrzą się problemy: nowe techniki, które przenikają w głąb budowy molekularnej wody w jej płynnej postaci powodują, że pojawiają się coraz to nowe zagadki.” Johann  GRANDERA pracował przez wiele lat nad tym, aby zbliżyć się do tajemnic wody. Sama woda zaczęła budzić podziw dopiero w ostatnich latach.  {Sider, Dlaczego określa się wodę jako „anomalną”?} Cechy wody odbiegają tak całkowicie od porównywalnych pierwiastków, że określa się je jako „anomalne”. Ponad 60 anomalii wody pokazuje, że pierwiastek ten oraz jego cechy i zdolności wymagają jeszcze sporego wyjaśnienia a tradycyjne metody badawcze są daleko niewystarczające, aby objaśnić i zbadać doskonałość wody. Viktor Gutmann, dwukrotny kandydat do nagrody Nobla,  odpowiedział kiedyś „ To nie woda jest anormalna, ale nasze wzory są niedoskonałe, aby opisać jej fenomen ”. {Slider, Na czym polega znaczenie metody rewitalizacji wody GRANDERA®?} Myśl przewodnia procesu przekazywania informacji polega na tym, aby poprzez wzmocnienie struktury wody wzmocnić jej siłę samooczyszczania i odporność, a tym samym stworzyć w wodzie stabilny system „immunologiczny”. Decydującym czynnikiem określającym cechy wody jest jej struktura wewnętrzna. Jej zmiany prowadzą do zmiany właściwości. Im stabilniejsza struktura wewnętrzna, tym większa odporność wody na obciążenia zewnętrzne i tym bardziej będzie mogła utrzymać wymianę informacji z naturą, tj. pobierać informacje, gromadzić je i przekazywać dalej.  Obecnie, oficjalna opinia  dotycząca wody, przypisuje wciąż jeszcze małe znaczenie strukturze wody pitnej. Przyczyna leży wciąż jeszcze w tym, że nadal nie można jej zmierzyć. {Slider, Czy istnieje jakieś naukowe wyjaśnienie działania rewitalizacji wody GRANDERA®? Nawet jeśli nie ma jeszcze wystarczającego naukowego wyjaśnienia, na jakiej zasadzie działa rewitalizacja wody GRANDERA®, dla wielu naukowców nie podlega już kwestii fakt, że woda może gromadzić i przekazywać informacje a stworzenia żyjące reagują na tę zmieniony stan informacji wody. Na ten temat istnieją przekonujące teorie znanych badaczy. Aktualnie kluczowe przesłanie na temat gromadzenia informacji pochodzi całkiem jednoznacznie od prof. Eshela Bena Jacoba. Dowodzi on, że w przyrodzie występuje takie zjawisko. Jego wyniki są zabezpieczone przez procesy odtwarzalne.  Woda posiada pamięć. {Sliders}

Głosy krytyczne

 {Slider, Jaki jest stosunek GRANDERA® do krytyki wygłaszanej przez sceptyków?} „Każda dobra rzecz ma też swoich przeciwników”, powiedział Johann GRANDERA. Dlatego też akceptujemy prawo do sprawdzenia zasadności metody rewitalizacji wody. Wielu największych sceptyków stało się też jej zagorzałymi zwolennikami, kiedy poznali praktyczne sukcesy rewitalizacji wody GRANDERA®. Sposobu, w jaki przedstawiały swoje argumenty głosy i komentarze krytyczne - przeważnie w Internecie – nie możemy jednakże traktować jak poważną dyskusję  o rewitalizacji wody GRANDERA®. Argumenty są zbyt polemiczne i dlatego nie są naukowe. {Slider, Na czym opiera się krytyka sceptyków?} Sceptycy uważają, że wszystko, czego nie da się (jeszcze) wyjaśnić istniejącymi metodami naukowymi    jest pseudonaukowe. Obejmuje to obok rewitalizacji wody GRANDERA® m. in. działy medycyny komplementarnej i alternatywnej, i sięga od akupunktury po homeopatię.  Wszystko to, co jeszcze nieznane i co nie da się objaśnić scholastycznie, jest z ich punktu widzenia „nonsensem i przesądem”. Wysuwają tezę, że sprawdzona zasada działania rewitalizacji wody GRANDERA® zaprzecza dzisiejszemu poziomowi wiedzy naukowej i z tego powodu jest nieskuteczna. Nie mogą zaakceptować faktu, że między niebem a ziemią są również rzeczy niewytłumaczalne naukowo, pomimo że praktyka dowodzi ich skuteczności. {Slider, Jak postrzega GRANDERA® hipotezę sceptyków, że rewitalizacja wody jest nieskuteczna?]  Jeżeli tak miałoby być, nasuwałoby się pytanie, w jaki sposób udało nam się przez 20 lat przekonać setki ludzi do rzekomo nieskutecznego produktu, pomimo tego, że każdy klient może zwrócić urządzenia w ciągu 3 miesięcy bez podania przyczyny i otrzyma pełny zwrot kosztów. Oferta, z której zresztą niebywale rzadko ktoś korzysta. Ankiety potwierdzają: 90% użytkowników marki GRANDERA®, którzy zainstalowali urządzenie do rewitalizacji wody, jest z niego bardzo zadowolonych. Ponadto zastosowanie procesu rewitalizacji wody w przemyśle daje wymierne efekty. Praktyka pokazuje zatem od ponad 30 lat, że wyniki są inne. {Slider, Co skrywa się za stwierdzeniem, że rewitalizacja wody GRANDERA® jest „ pseudonaukowym wybrykiem z kręgu ezoteryki”?} To stwierdzenie biologa z Wiednia i członka-założyciela „Wiedeńskich sceptyków”, które w latach 2003-2006 było przedmiotem sporu sądowego. W procesie tym sąd uznał, że  w przypadku tego stwierdzenia chodzi o ocenę indywidualną, która mieści się w zasadzie wolności słowa  i stąd też nie może być sądownie zakazana. Nie oznacza to jednak, ze sąd wydał wyrok, że GRANDERA ® jest „ezoterycznym wybrykiem”, jak często jest to błędnie prezentowane. {Sliders}

Biuletyn Informacyjny

Zapisz się do naszego newslettera i uzyskaj wyłączny dostęp do interesujących informacji.

Klikając przycisk „Zapisz się teraz”, wyrażasz zgodę na nasze .
×
×
 
Chcesz mieć najlepszą wodę w swoim domu?

Nasi eksperci ds. Wody z przyjemnością udzielą bezpłatnych i niezobowiązujących konsultacji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną ofertę dla najwyższej jakości wody prosto z Twojego kranu.