Impressum i Nota Prawna

Za treść odpowiada:

Rewitalizacja wody Jacek Ogonowski 

Marymoncka 105 lok.8
1-813 Warszawa
Polen

VAT: PL5272153795
Company registration number: 10343

W sprawach ogólnych proszę pisać na adres fh.tempo@gmail.com

Platforma Komisji Europejskiej do rozwiązywania spraw spornych:

ec.europa.eu/consumers/odr/

Copyright:

Każdy Website-design, każdy tekst, wszystkie grafiki, każdy wybór strony ew. layout oraz każde oprogramowanie - © GRANDER.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawo autorskie:

Wszelkie znaki firmowe oraz wszelkie nazwy firm i znaków, jak też wszelkie elementy wyglądu strony internetowej są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność firmy GRANDER GmbH.

Kompletność i moc wiążąca

Firma nie odpowiada za kompletność treści zawartych na niniejszych stronach. Informacje oferowane poprzez Internet nie są prawnie wiążące.

Strony zawierające linki:

Nie mamy wpływu na projekt i wygląd stron, do których podłączyliśmy link. Nie odpowiadamy za treści oraz prawidłowość olinkowanych stron.

Zdjęcia:

GRANDER GmbH, GRANDER Wasserbelebung GmbH

Johann, Heribert, Johanna GRANDER

RolArt Images

Daniel Schäfer

Roland Mühlanger

Fotolia

użytkownik GRANDER®

konsultant GRANDER®

mgr Karin Wagner

 

Impressum

 1. TREŚĆ OFERTY ONLINE

Autor nie przejmuje gwarancji za aktualność, prawidłowość, zakres lub jakość przygotowanych informacji. Z zasady wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora za szkody materialne i niematerialne, powstałe w wyniku wykorzystania lub braku wykorzystania przedstawionych informacji, lub też w wyniku wykorzystania błędnych i niepełnych informacji, jeżeli szkody te powstały nie z winy autora. 

Wszelkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor zastrzega sobie z całą mocą prawo do zmiany, uzupełnienia, usuwania lub publikacji elementów stron lub całej oferty bez uprzedniego uprzedzenia, lub też czasowego bądź ostatecznego wstrzymania publikacji.

 1. ODNOŚNIKI I LINKI

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych (hyperlinków), które znajdują się poza strefą odpowiedzialności autora, ubezpieczenie od odpowiedzialności obowiązywałoby tylko wtedy, gdyby autor posiadał wiedzę o ich treści i gdyby  miał możliwość techniczną i był w stanie uniemożliwić wykorzystywanie treści niezgodnych z prawem.

Tym samym autor oświadcza z całą mocą, że w chwili umieszczenia linku nie stwierdził treści nielegalnych na olinkowanych stronach. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd, treści lub prawa autorskie olinkowanych/podłączonych stron. Dlatego też dystansuje się z całą mocą od wszelkich treści umieszczonych na wszystkich olinkowanych/podłączonych stronach, jeżeli zostały zmienione po ich podłączeniu . Stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych we własnej ofercie internetowej oraz obcych wpisów dokonanych na utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, zestawieniu linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, na których można dokonywać wpisów. Za treści nielegalne, błędne lub niepełne, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych w ten sposób informacji, odpowiada wyłącznie oferent stron, do których są odnośniki, nie zaś ten, kto poprzez te linki wskazuje na konkretne publikacje.

 1. PRAWO AUTORSKIE I PRAWO UŻYWANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH

We wszystkich publikacjach autor stara się uwzględniać prawa autorskie wykorzystywanych zdjęć, grafik, materiałów audio, sekwencji wideo i tekstów, korzystać z wykonanych przez siebie zdjęć, grafik, dokumentów audio, sekwencji wideo i tekstów lub korzystać z grafik, dokumentów audio, sekwencji wideo i tekstów nieobjętych licencją.

Wszystkie znaki firmowe i towarowe, wymienione w ofercie internetowej i ew. chronione przez osoby trzecie, podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego prawa do używania znaków towarowych oraz prawu posiadania przysługującemu ich zarejestrowanym właścicielom. Samo podanie nazwy nie uprawnia do wyciągania wniosku, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich!

Autor stron zachowuje wyłączne prawa autorskie do obiektów opublikowanych i przez niego samego wykonanych. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

 1. SKUTEK PRAWNY NINIEJSZEGO WYŁĄCZENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsze wyłączenie z odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło skierowanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu stoją w danej chwili w sprzeczności z obowiązującym stanem prawnym w części lub całości, nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych części dokumentu.

Dane dostępu/ Server-Logfiles

Oferent (ewentualnie jego Webspace-Provider) pobiera dane wraz z każdym dostępem do oferty (tzw. Serverlogfiles). Danymi dostępu są: nazwa pobranych stron internetowych, plik, data i godzina pobrania, przesłane ilość danych, komunikat pomyślnego pobrania, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i zapytany Provider. Oferent wykorzystuje dane z protokołu tylko w calach statystycznych i eksploatacyjnych, dla bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Oferent zastrzega sobie jednakże prawo do dodatkowej weryfikacji danych, jeżeli na podstawie konkretnych przesłanek powstaje uprawnione podejrzenie korzystania niezgodnego z prawem.

Włączenie usług u treści osób trzecich

Może się zdarzyć, że do oferty online zostaną podłączone treści osób trzecich, jak np. pliki video z portalu you tube, materiał z map Google-Maps, SS-Feeds lub grafiki z innych stron internetowych. Zakłada to zawsze, że oferenci tych treści (zwani dalej „oferentami trzecimi”) widzą adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP, nie mogliby przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Tym samym, do zaprezentowania treści konieczny jest adres IP. Staramy się korzystać tylko z takich treści, których oferenci wykorzystują do ich wysyłki tylko adres IP. Jednakże nie mamy wpływu na to w przypadku, kiedy oferenci zewnętrzni zapamiętują adres IP np. do celów statystycznych. Jeżeli o tym wiemy, odpowiednio pouczamy użytkowników.

Cookies

Ciasteczka to niewielkie pliki, umożliwiające zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika (PC, smartfon itd.) specyficznych informacji dostosowanych do danego urządzenia. Służą z jednej strony użyteczności stron internetowych a tym samym użytkownikom (np. zapisywaniu loginów). Ponadto służą sporządzaniu danych statystycznych o korzystaniu ze stron internetowych oraz do analizy koniecznej do poprawy oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na wykorzystanie ciasteczek. Większość przeglądarek posiada opcję ograniczająca lub uniemożliwiającą zapisywanie ciasteczek.  Należy jednak zauważyć, że  bez ciasteczek korzystanie ze stron, a szczególnie wygoda korzystania ze stron, zostaje ograniczone. Mogą Państwo zarządzać wieloma ogłoszeniami cookies online  przedsiębiorstw za pośrednictwem amerykańskiej strony  www.aboutads.info/choices/ lub strony UE www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Ciasteczka-reklamy

Ciasteczka-reklamy to ciasteczka, wykorzystywane do  lepszego dostosowania reklamy do zainteresowań użytkowników. Przypominają użytkownikowi o tym, że już odwiedził stronę internetową. Często ciasteczka-reklamy są powiązane z funkcjonowaniem strony internetowej. Ciasteczek tych używamy w celu analizy przeglądarki i do zaproponowania reklamy, odpowiadającej Państwa zainteresowaniom.

Reklama na miarę

Jeżeli aktywują Państwo ciasteczka, będziemy pokazywać reklamy, które są do pobrania na naszych stronach. Google oraz inni oferenci pokazują nasze reklamy na wielu stronach internetowych. Jeżeli ciasteczka zostały na Państwa przeglądarce aktywowane, mogą Państwo zobaczyć na innych stronach internetowaych reklamy do tej strony. Jeżeli chcą Państwo zgłosić do serwisu reklamę wykonaną indywidualnie, zostaną Państwo poproszeni o odwiedzenie strony Network Advertising www.networkadvertising.org/choices/ , na której można się zarejestrować. 

 

Google Analytics

Ta oferta korzysta z Google Analytics, serwisu analizy reklam Google Inc.(„Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek”, plików tekstowych, które zostają zapamiętane na komputerach użytkowników i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony. Z ciasteczek, plików tekstowych zapisanych na Państwa komputerze korzysta też Google Remarketing, aby umożliwić pojawienie się konkretnego ogłoszenia. Informacje utworzone przez ciasteczka na temat korzystania z tej strony przez użytkownika są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimowości IP na tych stronach, adres IP użytkowników Google z krajów Unii Europejskiej lub innych państw- sygnatariuszy Układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej  zostanie najpierw skrócony. Jedynie  w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Anonimowość IP jest na tej stronie uaktywniona. Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzysta te informacje, aby dokonywać oceny korzystania z niej przez użytkowników, sporządzać raporty o aktywności strony oraz świadczeniu usług na rzecz operatorów stron innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przekazywany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie ciasteczek poprzez stosowne ustawienie oprogramowania przeglądarki: oferta niniejsza informuje użytkowników, że w tym przypadku nie mogą korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Ponadto użytkownicy mogą zablokować zapisywanie danych zebranych przez ciasteczka i odnoszących się do strony, z której korzystają (wraz z ich adresem IP), oraz ich przetwarzanie przez Google, po ściągnięciu i zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternatywnie do Browser-Add-On lub wewnątrz przeglądarki na urządzeniach mobilnych należy kliknąć, aby w przyszłości zablokować rejestrację przez Google Analtics na tej stronie. Przy tym na tym urządzeniu zostanie odłożone Opt-Out-Cookie. Przy kasowaniu ciasteczka należy ponownie kliknąć na ten link.

Używanie wtyczki Facebook Social

Ta oferta stosuje wtyczki Social Plugins ("Plugins") sieci społecznościowej facebook.com prowadzonej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, ("Facebook"). Wtyczki są oznaczone na znajdującym się na Facebooku logo (biała litera „f” na niebieckim polu lub znak „kciuk do góry”) z dopiskiem „wtyczka społecznościowa Facebook”/ "Facebook Social Plugin". Podgląd na listę oraz wygląd "Facebook Social Plugin" znajduje się pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Jeżeli użytkownik zaloguje się na stronie internetowej tej oferty, zawierającej niniejszą wtyczkę, jego przeglądarka pobiera wtyczkę bezpośrednie z serwerów Facebooka. Zawartość wtyczki zostaje przekazana z Facebooka bezpośrednio na Państwa przeglądarkę i stąd zostanie zintegrowana ze stroną internetową. Dlatego oferent nie ma wpływu na objętość danych pobieranych przez Facebook przy ich pomocy i informuje użytkowników stosownie do jego stanu wiedzy: dzięki zintegrowaniu z wtyczką Facebook otrzymuje informację, ze użytkownik otworzył odpowiednią stronę oferty. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, ten może przyporządkować te odwiedziny do jego konta na Facebooku. Jeżeli użytkownik i wtyczka współpracują z sobą, np. po uruchomieniu przycisku Like, lub napisaniu komentarza, informacja taka zostaje przekazana bezpośrednio do Facebooka i tam zapisana. Jeżeli użytkowni nie ma konta na Facebooku,  też jest możliwe poznanie jego adresu IP i zapisanie go. Zgodnie z FB w Niemczech zapisywany jest tylko anonimowy adres IP. Cel i zakres pobierania danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook oraz związane z tym prawa i możliwości ustawiania można pobrać z informacji Facebooka dot. ochrony danych https://www.facebook.com/about/privacy/ w celu ochrony prywatności użytkowników. Jeżeli użytkownik ma konto na Facebooku i nie chce, aby ten zbierał jego dane z tej oferty i integrował z danymi właścicieli kont na Facebooku, musi przed wizytą w Internecie zalogować się do Facebooka.  Możliwe jest też zablokowanie Facebook-Social-Plugins przy pomocy Add-ons do przeglądarki, korzystając np.

 

Twitter

Ta oferta korzysta z przycisków usługi Twitter. Przyciski te oferuje Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Są one rozpoznawalne pod takimi określeniami, jak „Twitter” lub „Podążaj” połączonymi ze stylizowanym niebieskim ptakiem. Przy pomocy tych przycisków możliwe jest podzielenie materiału lub strony tej oferty w Twitterze lub podążanie za oferentem. Jeżeli użytkownik pobierze stronę internetową z witryny, która posiada ten przycisk, jego przeglądarka dokona bezpośredniego połączenia z serwerami Twittera. Zawartość przycisku Twitter przesyła bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Dlatego oferent nie ma wpływu na rozmiar danych, które pobiera Twitter przy pomocy tego przycisku i informuje użytkowników zgodnie z jego stanem wiedzy.

Zgodnie z nią wraz z naciśnięciem przycisku przesłany zostaje adres IP, URL użytkownika danej strony internetowej ale nie wykorzystywany w innym celu, niż pokazanie przycisku. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w objaśnieniach do ochrony danych osobowych Twittera pod linkiem:  twitter.com/privacy.

Odwołanie, zmiany, korekty i aktualizacja

Użytkownik ma prawo do otrzymywania bezpłatnych informacji o zgromadzonych na jego temat danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do poprawiania błędnych danych dotyczących jego osoby, blokowania ich i usuwania, chyba że istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

 • Johann Grander Sen.

  (1930 - 2012)

  "Nie wynalazłem rewitalizacji wody. Pozwolono mi ją
  odnaleźć"

Biuletyn Informacyjny

Zapisz się do naszego newslettera i uzyskaj wyłączny dostęp do interesujących informacji.

Klikając przycisk „Zapisz się teraz”, wyrażasz zgodę na nasze .
×
×
 
Chcesz mieć najlepszą wodę w swoim domu?

Nasi eksperci ds. Wody z przyjemnością udzielą bezpłatnych i niezobowiązujących konsultacji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną ofertę dla najwyższej jakości wody prosto z Twojego kranu.